ikizlerin parmak izleri aynı olabilir mi?

İkizlerin Parmak İzleri Neden Özdeş Değildir?

ikiz, tek bir doğum anında aynı anda dünyaya gelmiş olan iki kardeş anlamına gelmektedir. Her ne kadar birlikte aynı karından ve aynı anda doğmuş olsalar bile ikizlerin parmak izleri kesinlikle aynı değildir. İkizlerin parmak izleri kesinlikle aynı olması bir yanılgıdır. Tek yumurta ikizleri bile birçok fiziksel özellikleri açısından birbirlerinin tıpatıp aynıları gibi görünseler de yine de tek yumurta ikizlerinin de parmak izleri biri birinden farklıdır.

İkizler tek yumurta ikizi ve çift yumurta ikizi olarak ikiye ayrılmaktadır. Çift yumurta ikizlerine kardeş ikizler ve tek yumurta ikizlerine de özdeş ikizler denilmektedir. Çift yumurta ikizleri birbirlerine benzemeyebilmektedirler. Ancak bazı ikizlerin fiziksel görüntüleri ayırt edilemeyecek kadar benzerdir. yine de DNA dizilimleri ve genetik yapıları farklı olmaktadır. Tek yumurta ikizleri bu noktada ne kadar benzer olurlarsa olsunlar parmak izleri kesinlikle birbirleri ile aynı olmamaktadır.

Çift Yumurta İkizleri

Çift yumurta ikizleri adı üzerinde olduğu gibi iki farklı yumurta içerisinde iki farklı spermden meydana gelmektedirler. Yani bu tür ikizler iki farklı zigotta yetişmektedirler. Gelişmeleri esnasında iki ayrı plasenta bulunmaktadır. Yine bununla birlikte biri birinden farklı iki tane göbek bağı bulunmaktadır. Yapılan bir takım araştırmalara göre çift yumurta ikizleri DNA bakımından %50 oranında birbirlerinin aynısıdır.

Bu durumda ikiz olmayan kardeşlerden daha fazla benzerliğe sahip olmakta ve bu sebepten dolayı bu kardeşlere kardeş ikizler denilmektedir. Dizi gotik ikizler de denilmekte olan çift yumurta ikizleri birbirlerine fazla benzemeyebilirler ve hatta çocuklardan birisi kız iken diğeri de erkek olabilir. Ancak aynı durum tek yumurta ikizlerinde kesinlikle mümkün değildir.

Tek Yumurta İkizleri

Tek yumurta ikizleri de tek bir yumurta içerisinde tek bir sperm ile meydana gelmektedir. Spermin yumurta içerisinde döllenmesi ardından hücrenin ikiye bölünmesi sonucunda oluşmaktadır. Gelişme sırasında tek bir plasenta oluşmaktadır ancak yine çift yumurta ikizlerinde olduğu gibi iki tane göbek bağı bulunmaktadır. Tek yumurta ikizleri tek bir zigottan oluştuklarından dolayı özdeş ikizler olarak aynı genetik yapıya sahip olmaktadırlar. Bu kişilerde saç renkleri, göz renkleri, ve cilt tonu gibi DNA’nın sonucu olan bütün fiziksel özellikler birbirlerinin aynısıdır.

Yani tek yumurta ikizlerinde birisi diğerinin adeta aynası gibidir. Tek yumurta ikizlerinde çevresel faktörler ikizlerde farklılıklar meydana getirse bile bu modifikasyon geçici bir süre devam eder ve ikizler yine aynı ortamda olduklarında birbirleri ile aynı görünmeye devam ederler. Temel farklılıklar meydana gelse bile bu farklılıklar ikizlerde genel olarak kiloda olmaktadır. Parmak izleri ikizlerin genetik özelliklerine bağlı bir durum olmamasından dolayı birbirleri ile aynı değillerdir.

Tek yumurta ikizinde özdeş ikizlerin parmak izleri her ne kadar birbirlerine çok yakın olsa dahi kesinlikle birbirleri ile aynı olmamaktadır. Bunun nedeni ise DNA’nın parmak izi üzerinde bir etkisi olmamasıdır. Yine parmak izi oluşumu ana rahmindeki çevresel faktörlere ve genetiğe bağlı olmasından dolayı ikizlerin parmak izleri birbirlerine benzese bile kesinlikle tamamen bir kopyası gibi değildir.

İkizlerin Parmak İzleri Aynı Olabilir Mi?

Çift yumurta ikizlerinde parmak izlerinin aynı olması gibi bir durum söz konusu bile değildir. Yine durum tek yumurta ikizlerinde de çok farklı değildir. Tek yumurta ikizlerinin parmak izleri de birbirleri ile tamamen aynı olması neredeyse yok denilecek kadar azdır. Yapılmış olan araştırmalara göre tek yumurta ikizlerinde parmak izleri kemerler, düğümler de ilmekler dahil olmak üzere birbirlerine oldukça benzemektedirler.

Ancak anne rahmine de bağlı şekilde parmak izleri oluştuğundan dolayı ikizlerin parmak izleri arasında mutlaka farklılıklar meydana gelmektedir. Her ne kadar büyük ölçüde benzerlikler olsa bile bu durum parmak izlerinin tamamen aynı olması anlamına gelmemektedir. Yine Ulusal Adli Bilim Teknoloji Merkezi de özdeş ikizlerin de dahil olduğu araştırmada hiç kimsenin parmak izinin birbiri ile aynı olmadığını söylemektedir.

Parmak İzleri oluşumu

Kişilerin parmak izleri hem çevresel hem de genetik faktörlere bağlı bir durumdur. Parmak izi oluşurken anne rahmindeki çevresel faktörler etkilidir. yine DNA dizilimindeki faktörler de etkili olmaktadır. Bu noktada parmak izlerinin DNA’ya da bağlı bir durum olmasıyla tek özdeş ikizlerin parmak izleri ilk bakışta aynı gibi görünür. Ancak çevresel faktörlerin de etkisi olmasından dolayı tıpatıp aynı değillerdir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.